صفحه اصلی آذربایجان نماینده مردم ارومیه : دریاچه ارومیه به پایین‌ترین تراز آبی خود در سال ۹۶ رسید