صفحه اصلی آذربایجان نماینده مردم ارومیه در مجلس: آذربایجان غربی به‌عنوان آزمایشگاهی برای رشد مدیران غیربومی تلقی نشود