صفحه اصلی اخبار هیئتی از مقام‌های ارشد ترکیه به اسرائیل سفر می‌کنند