صفحه اصلی آذربایجان وزیر ورزش و جوانان؛ ۱۸ و ۱۵ میلیارد از بدهی‌های استقلال و پرسپولیس را پرداخت کردیم