صفحه اصلی حقوق بشر ژاله‌ تبریزی‌: با صدور حکم شلاق به ملت آذربایجان توهین می کنند