صفحه اصلی آذربایجان کاهش ۷۰ درصدی مشتریان رستوران‌های تهران به دلیل گرانی