صفحه اصلی آذربایجان 31 درصد ذخیره طلای کشور در آذربایجان غربی قرار دارد