صفحه اصلی اخبار کهرم: مصرف میوه‌های سمی مردم را بیمار می‌کند/ نمایندگان مجلس پول می گیرند دروغ بگویند