صفحه اصلی اخباراجتماعی یارانه شیر، تخم مرغ، روغن و مرغ هم حذف می‌شود