صفحه اصلی مقالاتتاریخ کوروش و جانشینانش همیشه از تورک ها شکست خوردند