صفحه اصلی اخباراجتماعی تهدید تورکان قاشقایی در هلیگان اگر تا ۴۸ ساعت تورک‌ها هلیگان را ترک نکنند، آنها را می‌کُشیم!